Uregulowania prawne stosujące się do pracy z monitorami ekranowymi

Okulary do pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia okularów zapewniających ochronę przed szkodliwym promieniowaniem są uregulowane w par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).
Pracodawca ma też obowiązek zagwarantować pracującym przy monitorach okulary korygujące wzrok, w sytuacji gdy badania okulistyczne prowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.
Pracującym przy komputerze należą się okulary, których koszty pokryje pracodawca, jeśli lekarz zaleci ich używane przy monitorze ze względu na stan wzroku. Powinny to być okulary o parametrach określonych przez lekarza, przeznaczone do pracy przy komputerze.
Wysokość refundacji zależy to od budżetu i polityki firmy. W celu uzyskania refundacji należy wystąpić z podaniem na piśmie do pracodawcy o dofinansowanie kosztów zakupu okularów. Dopłatę do okularów otrzymuje się w księgowości na podstawie faktury VAT, którą należy uzyskać od optyka.

Lekarze biją na alarm – szanujmy nasze oczy i dobierajmy okulary właściwe dla zdiagnozowanej wady wzroku!
Każda osoba korzystająca z monitora komputerowego powinna poddać się gruntownemu badaniu przeprowadzonemu przez lekarza okulistę lub optometrystę.

Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Tekst ogłoszony: (11kB)
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-16
Data wydania: 2011-02-02
Data wejścia w życie: 2011-03-03
Data obowiązywania: 2011-03-03
Organ wydający: MIN. ZDROWIA